Bezpieczeństwo

Podsumowanie

W minionej kadencji udało się doposażyć sieć monitoringu w Wesołej. Projekt, który złożyłem razem z radnym Wojtkiem Mastalskim i radną Anną Kozłowską w ramach budżetu obywatelskiego „Kamery na rondach w Wesołej” (pomysł na rok 2021) zyskał aprobatę mieszkańców i został przeznaczony do realizacji. Dzięki temu każde rondo w Starej Miłośnie jest objęte miejskim monitoringiem.

W Starej Miłośnie wbudowano, przebudowano lub zmodernizowano 21 ulic, część w ramach pozyskanych środków zewnętrznych. Większość ulic w Starej Miłośnie udało się oświetlić w ramach miejskiego programu oświetlania ulic. Standardem jest, że każda budowana ulica musi mieć zapewnione odwodnienie.

Co roku na Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska gościmy przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozmawiamy o bieżących tematach i wyzwaniach, z którymi mierzą się nasze służby.

W ramach projektu z budżetu obywatelskiego uspokojono ruch na ul. Gościeniec. Zainstalowanie dodatkowego monitoringu było podyktowane m.in. nocnymi driftami samochodowymi, które odbywały się na rondach w Starej Miłośnie.

Na głównej ulicy Starej Miłosny – Jana Pawła – oświetlono przejścia dla pieszych inną barwą oświetlenia, tak aby zwiększyć bezpieczeństwo przechodniów.

Plany na następną kadencję

W nadchodzącej kadencji chcę kontynuować rozbudowę monitoringu miejskiego w dzielnicy oraz zmodernizować monitoring znajdujący się na placach zabaw.

W Starej Miłośnie do wybudowania zostało ponad 80 ulic. Chciałbym, aby w następnych pięciu latach zostało wybudowane, zmodernizowane lub przebudowane chociaż 25% z tej puli, czyli przynajmniej 20 nowych ulic. 

W nadchodzącej kadencji chcę kontynuować budowę brakującego oświetlenia ulicznego. Chciałbym, aby za 5 lat wszystkie ulice w Staraj Miłośnie były oświetlone.

Konieczne jest ograniczenie parkowania samochodów na chodnikach i ścieżkach rowerowych. W związku z tym musi nastąpić wprowadzenie nowych wytycznych dot. minimalnej liczby miejsc parkingowych dla nowopowstających inwestycji. Nowe inwestycje, szczególnie wielorodzinne, powinny przewidywać miejsce parkingowe na swoim terenie.

Wesoła jest bezpieczną dzielnicą i chcę dołożyć starań, aby tak zostało. W ramach tego działania jako wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska ostatnich dwóch kadencji będę kontynuował pracę w tej komisji i współpracę z Policją, Strażą Miejską oraz naszymi dwoma Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.


Materiał Wyborczy Wesoła 2024