Infrastruktura

Podsumowanie

W ubiegłej kadencji de facto Wschodnia Obwodnica Warszawy dotarła do Wesołej, ponieważ wybudowano Węzeł Zakręt.

W tym roku (2024) rozpocznie się budowa tunelu pod torami w Wesołej i zagospodarowanie jego otocznia.

Uchwalone zostały dwa Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, w tym jeden dla Starej Miłosny – Południe. 

W Starej Miłośnie wybudowano, przebudowano lub zmodernizowano 21 dróg.

Wybudowano nową siedzibę Liceum Ogólnokształcącego na Groszówce.

W tym roku rozpocznie się budowa Kulturoteki w Starej Miłośnie.

Plany na następną kadencję

Koniecznie jest doglądanie inwestycji związanych z budową tunelu pod torami w Wesołej. Szczególnie ważne są odpowiednie rozwiązania dla komunikacji miejskiej i równoległa budowa parkingu Parkuj i Jedź (P&R).

Jeżeli wróci sprawa WOW to trzeba dołożyć wszelkich starań, aby jak najbardziej ograniczyć uciążliwość tej inwestycji dla mieszkańców Wesołej.

Konieczne są dalsze uchwalenia MPZP, poprzedzone szerokimi konsultacjami z mieszkańcami. Stop patodeweloperce!

Będę zabiegał o kontynuację budowy dróg z wodociągami, kanalizacją i odwodnieniem. W Starej Miłośnie wciąż na budowę czekają aż 84 ulice.


Materiał Wyborczy Wesoła 2024