Kultura

Podsumowanie

W Wesołej prężenie działa Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego, ja sam jej członkiem jestem już przeszło 10 lat. Lokalne organizacje pozarządowe współdecydują o tematyce konkursów i podziale dotacji między jednostki działające w Wesołej.

Wybrano koncepcję architektoniczną i ogłoszono przetarg na budową nowoczesnej Kulturoteki w osiedlu Stara Miłosna – będzie ona łączyła funkcje biblioteki publicznej i domu kultury. Planowane jest zakończenie inwestycji w 2025 roku. Będzie to olbrzymi skok cywilizacyjno-kulturalny dla osiedla Stara Miłosna.

Mieszkańcy Wesołej chętnie angażują się w sprawy lokalne. Dużą popularnością cieszy się „Budżet Obywatelski”, który z roku na rok przyciąga coraz więcej projektodawców i głosujących. Pojawiają się też działania w ramach „Inicjatywy Lokalnej”.

Plany na następną kadencję

W Wesołej prężnie działa wiele organizacji pozarządowych, które wypełniają ważne zadania na rzecz dzielnicy i jej społeczności. Konieczne jest dalsze wsparcie tych podmiotów, przy jednoczesnym stworzeniu nowych szans finansowania NGO w takich obszarach jak kultura i ochrona środowiska.

Po wybudowaniu Kulturoteki w Starej Miłośnie ważne będzie jej właściwe wykorzystanie. W naszej dzielnicy potrzeba wydarzeń artystyczno-kulturalnych na najwyższym poziomie. Wesoła tęskni też za dużymi imprezami, takimi jak Piknik Wesoła czy Rock On. 

Konieczne jest dalsze zachęcanie mieszkańców do działania na rzecz swojej okolicy poprzez dobrze sprawdzone narzędzia partycypacji społecznej – Budżet Obywatelski, czy Inicjatywa Lokalna.


Materiał Wyborczy Wesoła 2024