Cześć,

nazywam się Hubert Zieliński, mam 31 lat. Jestem magistrem geografii ze specjalnością teledetekcja. Skończyłem studia podyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Aktualnie jestem w trakcie ostatniego roku studiów doktoranckich w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Naukowo zajmuję się wykorzystaniem danych z obserwacji Ziemi w administracji i samorządach oraz problematyką badania bioróżnorodności na podstawie danych satelitarnych.

Zawodowo

jestem związany z sektorem kosmicznym. Od kilku lat pracuję w Wydziale Polityki Kosmicznej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, m.in. biorąc czynny udział w pracach polskiej delegacji do Europejskiej Agencji Kosmicznej, będąc w zespole przygotowującym misję na Międzynarodową Stację Kosmiczną drugiego Polaka, który ma polecieć w kosmos, oraz uczestnicząc w budowie polskiej konstelacji satelitów obserwacyjnych. 

fot. Patrycja Prusik-Gawryszewska

Społecznie

przez 16 lat aktywnie działałem w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, prowadząc m.in. drużynę, szczep i szkoląc kolejne pokolenia harcerzy. Przeszedłem całą harcerską drogę aż do stopnia harcmistrza – od 4 lat jestem na harcerskiej emeryturze. Przedłużeniem pracy w organizacjach pozarządowych jest dla mnie działalność w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, w której działam już prawie 11 lat. Działałem również jako animator dla dzielnicy Wesoła w ramach projektu Warszawa Lokalnie. 

Jako radny

ostatnich dwóch kadencji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zasiadałem w Komisji Rewizyjnej (2014-2024), Doraźnej Komisji do spraw Wschodniej Obwodnicy Warszawy (2014-2018), byłem wiceprzewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (2014-2024) oraz byłem członkiem Komisji Infrastruktury (2018-2024). Przewodzi w dyskusji nad kształtem komunikacji miejskiej w Wesołej, o której regularnie piszę w lokalnej prasie.

fot. Patrycja Prusik-Gawryszewska

W mojej pierwsze kadencji byłem najmłodszym radnym w historii dzielnicy Wesoła i pewnie dlatego zawsze stawiałem sobie za cel zachęcanie młodych ludzi do działania. Propaguję samorządność wśród młodzieży, ważna jest dla mnie współpraca urzędu z Młodzieżową Radą Dzielnicy. Prowadziłem dla uczniów i młodzieży lekcje i zajęcia, na których opowiadałem o tym jak młodzi ludzie mogą brać odpowiedzialność za siebie i swoje otoczenie. Szczególnie ważne są dla mnie proekologiczne postawy.

fot. Marcela Ostaszewska

Chciałbym

kontynuować rozpoczęte przeze mnie działania, zwłaszcza w zakresie poprawy komunikacji miejskiej, rozwoju sieci rowerów publicznych, rozwoju sieci monitoringu miejskiego oraz edukacji ekologicznej mieszkańców. 

Połączenie przeszło 5 lat pracy w administracji rządowej oraz prawie dekady w Radzie Dzielnicy pozwoliło mi wyrobić unikalne kompetencje, które mam nadzieję wykorzystać w nadchodzącej kadencji. Nie należę do żadnej partii politycznej.

Zdecydowanie nie lubię się nudzić. W swoim życiu przebiegłem maraton, wszedłem na Olimp i zdobyłem Koronę Gór Polski. Wolne chwile przeznaczam na podróże, dobrą muzykę oraz długie spacery z moją żoną i psem myśliwskim Jagerem.


Materiał Wyborczy Wesoła 2024