Oświata

Podsumowanie

Podczas tej kadencji zaczęło działać w Wesołej Liceum Ogólnokształcące, a z czasem została wybudowana jego nowa siedziba. Pamiętam jak w zeszłej kadencji zostałem poproszony do moderowania konsultacji z mieszkańcami dotyczących zasadności budowy LO w Wesołej. Minęło kilka lat i pierwsze publiczne LO w naszej dzielnicy stało się faktem.

Plany na następną kadencję

Poza utrzymaniem oferty edukacyjnej Wesołej na stale wysokim poziomie chciałbym, aby w jeszcze większym stopniu wykorzystać potencjał naszej dzielnicy. Utworzenie ścieżek dydaktycznych na terenie dzielnicy (np. w Mazowieckim Parku Krajobrazowym), czy miejsc edukacyjnych (takich jak np. demonstracyjny ogród deszczowy w Starej Miłośnie – którego byłem pomysłodawcą razem z moją żoną) może przyczynić się do wzbogacenia oferty edukacyjnej. Co więcej z takich miejsc korzystać będą mogli nie tylko uczniowie, ale mieszkańcy Wesołej w każdym wieku. Wesoła to perełka przyrodnicza i aż szkoda tego nie wykorzystać w oświacie.


Materiał Wyborczy Wesoła 2024