Rekreacja

Podsumowanie

W tej kadencji udało się wykupić na własność dzielnicy teren pod Młodzieżowym Parkiem Rekreacji przy ul. Jeździeckiej.

Dokonany został podział geodezyjny i podjęte rozmowy z właścicielem terenów przylegających do Kanałku Wawerskiego między ul. Jana Pawła a ul. Diamentową. Niestety negocjacje nie zakończyły się z powodu braku zgody co do kwoty wykupu terenu. 

Place zabaw w osiedlu Stara Miłosna są już wysłużone, natomiast niebawem będą odnawiane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W czasie ostatniej kadencji zostało zrealizowanych wiele projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym m.in. dotyczące ławek dla spacerowiczów; zajęć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych; oraz profilaktyki zdrowia.

Plany na następną kadencję

Teren Młodzieżowego Parku Rekreacji wymaga gruntownego przeglądu pod względem użytkowym i funkcjonalnym. Dzięki temu, że od niedawna jest to teren dzielnicy możliwe są nowe inwestycje. 

Brzeg Kanałku Wawerskiego wymaga natychmiastowego zagospodarowania, uprzątnięcia terenu i wybudowania oświetlonych ciągów pieszo-rowerowych z ławkami i zielenią.

Mam nadzieję, że w końcu uda się pełniej wykorzystać uroki naszej dzielnicy i stworzyć ścieżki edukacyjne, a na istniejących szlakach turystycznych ustawić wiaty umożliwiające odpoczynek na łonie natury.


Materiał Wyborczy Wesoła 2024