Środowisko

Podsumowanie

W ramach działalności ekologicznej złożyłem razem z moją żoną projekt do Budżetu Obywatelskiego pn. „Demonstracyjny ogród deszczowy w Wesołej”, który zdobył największą liczbę głosów wśród projektów na rok 2022 w naszej dzielnicy. Efekt można oglądać na terenie tężni w Starej Miłośnie – to pierwszy krok do edukacji na temat retencjonowania wody i wykorzystywania deszczówki w naszej dzielnicy.

Plany na następną kadencję

Bardzo dużą wartością byłoby stworzenie ścieżek rekreacyjno-dydaktycznych na terenach leśnych z budową wiat turystycznych i tablic informacyjnych. Jest to naturalna możliwość wykorzystania walorów przyrodniczych Wesołej.

Konieczne jest też monitorowanie i likwidacja dzikich wysypisk śmieci. W ostatnim czasie, spacerując z psem sfotografowałem i zgłosiłem kilka takich miejsc. Problem bez wątpienia występuje i trzeba się nim zająć.

Konieczne jest ustawienie brakujących koszy na śmieci oraz koszy na psie odchody w miejscach, gdzie jest ich wyjątkowo mało lub nie ma ich wcale.

Łącznie z powyższymi działaniami warto wzmocnić ochronę zieleni w naszej dzielnicy. Mowa tu m.in. o szczególnym zwracaniu uwagi podczas prowadzenia inwestycji, jak również edukacji mieszkańców w tematach dbania o zieleń wokół swojego miejsca zamieszkania.


Materiał Wyborczy Wesoła 2024